0172 - 507228

Hypotheekvormen

Hypotheekvormen

MEEST VOORKOMENDE HYPOTHEEKVORMEN

Hypotheekvormen zijn er verschillende soorten en smaken. In onderstaand overzicht belichten we de soorten en de voor- en nadelen.

De Aflossingsvrije hypotheek:
Met een Aflosvrije hypotheek betaal je alleen rente over de uitstaande hypotheekschuld, de maandbedragen zijn gedurende de rentevast periode gelijk omdat de rente in deze periode voor u niet wijzigd. Deze hypotheekvorm kan meegenomen worden bij oversluiting en verhuizing.

Voordeel: Lage maandlasten, rente is aftrekbaar bij een eigen woningschuld aangegaan voor 01-01-2013.

Nadeel: Hypotheek hoofdsom blijft gedurende de looptijd gelijk, na het hypotheekrecht (vaak 30 jaar) moet de hypotheek worden ingelost.

De Bankspaar hypotheek:
De Bankspaar hypotheek lijkt veel op een aflossingsvrije hypotheek, echter naast de hypotheek bouwt u vermogen op d.m.v. een geblokkeerde spaarrekening, de spaarrekening is gekoppeld aan de hypotheekschuld dus opnemen uit de rekening is niet mogelijk. De rentevergoeding op de bankspaarrekening die jullie ontvangen is gelijk aan de hypotheekrente die jullie betalen. Na vaak 30 jaar kan de hypotheek worden ingelost doordat er voldoende is opgebouwd op de spaarrekening. Deze hypotheekvorm kan meegenomen worden bij oversluiting en verhuizing.

Voordeel: Fiscaal optimaal gunstig, opgebouwde kapitaal op de rekening is vrijgesteld van vermogensbelasting, terwijl de betaalde hypotheekrente bij de eigen woningschuld aftrekbaar is op de inkomstenbelasting. Een ander groot voordeel is; doelkapitaal staat vast waardoor de hypotheek ingelost kan worden.

Nadeel: Bij een rentedaling op de hypotheekschuld, neemt de inleg toe, namelijk het doelkapitaal staat vast en het rendement wordt lager.

De Anuïteiten hypotheek:
De totale betaling (de som) van rente en aflossing blijven gelijk. Het periodiek te betalen vast bedrag (meestal per maand) wordt annuïteit genoemd. In het begin betaald u weinig aflossing en veel rente en verloop van de duur betaald u steeds meer aflossing en minder rente. Na meestal 30 jaar is de gehele lening (hypotheek) ingelost.
Vanaf 01-01-2013 bepaalt de Nederlandse Wet heziening fiscale behandeling eigen woning dat bij nieuwe geldleningen (hypotheken) dat de betaalde rente alleen aftrekbaar is als de lening de gehele duur wordt ingelost (30 jaar) en ten minste op annuïtaire basis.

Voordeel:  Constante maandlasten gedurende de looptijd bij gelijkblijvende rente. De hypotheek wordt gedurende de gehele looptijd ingelost. kans op restschuld bij eerder verkopen van een woning is kleiner dan bij een aflossingsvrije hypotheek e.d.

Nadeel: Stijgende netto maandlasten i.v.m. beperking rente aftrek.

De Lineaire hypotheek:
Bij een lineaire hypotheek wordt de lening gelijkmatig afgelost, over het openstaande bedrag dient de rente betaald te worden. De Totale lasten zijn rente en aflossing. De lasten zijn in het begin hoog omdat er veel rente moet worden over de hoofdsom + de aflossing. De maandlasten zijn in het begin dan ook hoog.

Voordeel: In het begin wordt er meer afgelost dan de annuïteiten hypotheek, de schuld neemt dan in het begin sneller af. De totale som van de rente en aflossingen gedurende de gehele looptijd zijn bij een lineaire hypotheek lager dan bij een annuïteiten hypotheek. Zowel de bruto als netto maandlasten dalen gedurende de looptijd.

Nadeel: Hogere maandlasten in het begin van de looptijd