0172 - 507228

NHG - Verbouwing en kwaliteitsverbetering

NHG - Verbouwing en kwaliteitsverbetering

Als u uw woning verbouwt/verbeterd, kunt u de kosten van een verbouwing (bij een bestaande woning) of meerwerk (bij nieuwbouw) meefinancieren met NHG. De Hypotheekrente is voor u fiscaal aftrekbaar als u voldoet aan de fiscale eisen.  Echter mag de lening niet meer bedragen van € 328.600,00 (106% van de Marktwaarde) Het moet dan wel gaan om energiebesparende maatregelen.  Denk bijvoorbeeld aan een zonnepanelen, isolatie of HR++ beglazing. De 6% moet volledig worden uitgegeven aan deze enregiebesparende maatregelen. De overige verbouwingskosten kunnen worden meegefinancieerd tot  € 310.000,00 (vanaf 01-01-2020).

De NHG Kostengrens te koppelen aan de gemiddelde huizenprijs.

Algemene voorwaarden
Waar moet je aan voldoen om de verbouwing onder NHG te financieren?

- Verklaring verbouwing of kwaliteitsverbetering

De kosten voor verbouwing of kwaliteitsverbetering moeten blijken uit:
een taxatierapport.
een bouwkundig rapport of
een door uzelf opgemaakte specificatie.
in de meeste gevallen zal een taxatierapport worden opgesteld waaruit blijkt wat de marktwaarde voor en na verbouwing is, wat er verbouwd gaat worden (specificatie) en de kosten die daar mee gemoeid zijn. Het Taxatierapport wordt vooraf opgesteld door een geregistreede makelaar/taxateur.

·         NHG kostengrens
Het bedrag (totaal) van de bestaande lening plus de nieuwe lening (incl. overige kosten waaronder notariskosten, Advies en bemiddelingskosten en de kosten ten behoeve van verbouwing of kwaliteitsverbetering) mag nooit hoger zijn dan € 325.000,00  (vanaf 01-01-2021).

- Depotverplichting
De totale kosten van de verbouwing of kwaliteitsverbetering worden volledig in depot (bewaring) gehouden door uw bank (de geldverstrekker waar de hypotheek is gesloten). Facturen en vaak ook de declaratieformulieren dienen bij je geldverstrekker ingediend te worden (vaak heel eenvoudig via je eigen account bij je hypotheekbank), zodat deze dan uitbetaald worden aan de aannemer. U ontvangt in veel gevallen een rentevergoeding voor de bedragen die in een depot staan.

- Energiebesparende voorzieningen
Ook de energiebesparende voorzieningen kunnen ook met NHG worden meegefinancierd. Onder energiebesparende voorzieningen vallen o.a.: een HR-ketel, spouwmuurisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, HR++ beglazing, een warmtepomp, een zonneboiler en/of zonnecellen. Extra 6%, namelijk 106% van de marktwaarde. De 6% moet volledig worden gebruikt voor deze maatregeleningen.

- Kwaliteitsverbetering
Bent u eigenaar van een bestaande woning met een lopende hypotheek zonder NHG? Onder bepaalde voorwaarden komt u dan alsnog voor NHG in aanmerking. Een geruststellende gedachte, zeker in onzekere tijden. Het belangrijkste criterium is dat u investeert in kwaliteitsverbetering van uw woning. Dat kan in de vorm van achterstallig onderhoud, maar ook uitbreiding, verbetering en/of energiebesparende voorzieningen worden als kwaliteitsverbetering gezien. Om de betreffende maatregelen te financieren, kunt u een aanvullende lening afsluiten. Ook kunt u uw bestaande hypotheek oversluiten met kwaliteitsverbetering en het hypotheekbedrag tegelijkertijd verhogen. Wij willen u graag adviseren wat de mogelijkheden zijn om na te gaan wat voor u de beste optie is.

- Kosten NHG
De kosten van NHG, vindt je terug op het financieringsopzet van de adviseur, deze bedragen 0,7% over het hypotheekbdrag (2021).


Meer weten?
Kijk maar eens op de website van NHG ( www.nhg.nl) of maak een afspraak om informatie (0172 507228).