0172 - 507228

Voorwaarden Voor Kwijtschelding NHG

Voorwaarden Voor Kwijtschelding NHG

Belangrijk blijft als u betalingsproblemen heeft of liever gezegd, dreigt te krijgen, neem dan altijd contact op met uw hypotheekadviseur of geldverstrekker. Wij zullen voor onze relaties altijd in dergelijke gevallen klaarstaan en zullen u proberen te helpen waar wij kunnen.

Er zijn voorbeelden genoeg, waarbij het fout kan gaan; bijvoorbeeld bij echtscheiding, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en erger nog overlijden.

Voor meer informatie:
Hiervoor verwijzen wij u graag naar de website van NHG ( www.nhg.nl) of maak een afspaak voor meer informatie, Samen met onze adviseur zullen wij kijken wat de mogelijkheden zijn om hiervoor in aanmerking te kunnen komen.