0172 - 507228

Voorwaarden Voor Kwijtschelding NHG

Voorwaarden Voor Kwijtschelding NHG

Belangrijk blijft als u betalingsproblemen heeft of liever gezegd, dreigt te krijgen, neem dan altijd contact op met uw hypotheekadviseur en/of geldverstrekker. Wij zullen voor onze relaties altijd in dergelijke gevallen klaarstaan en zullen u proberen te helpen waar wij kunnen, vaak in overleg met de desbetreffende geldverstrekker.

Er zijn voorbeelden genoeg, waarbij het fout kan gaan; bijvoorbeeld bij echtscheiding, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en erger nog overlijden, vaak in combinatie met meerder onvoorziene factoren.

Voor meer informatie:
Hiervoor verwijzen wij u graag naar de website van NHG ( www.nhg.nl) of bel ons gewoon, Samen met onze adviseur zullen wij kijken wat de mogelijkheden zijn om hiervoor in aanmerking te kunnen komen.