0172 - 507228

Privacy Verklaring

Privacyverklaring 
In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij als financiele dienstverlenner omgaan met uw gegevens. 
 
Welke gegevens worden door ons vastgelegd?
 
We adviseren wij u m.b.t. een hypotheekaanvraag en/of verzekeringsaanvraag
Wanneer u ons als financiele dienstverlening inschakelt bij de aanvraag (bemiddeling en/of advies) voor een hypotheek en/of verzekering, dan legt ons kantoor (Goedhart Hypotheken en Verzekeringen) de volgende gegevens vast:

- uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen).
- de reden van aanvraag bij hypotheek opdracht tot dienstverlening en bij een verzekering een aanvraagformulier.
- alle correspondie, zoals mails, getekende opdracht tot dienstverlening, aanvraagformulieren etc..
- alle door u aangeleverde documenten, te gebruiken om de hypotheek- of verzekeringsaanvraag te kunnen doen.
- alle documenten welke door u samen met de adviseur zijn doorlopen, zoals berekeningen , offertes,  e.d.
- alle door u aangeleverde documenten, zoals pensioenopgave, kopie legitimatie v.v. stempel en afgetekend door adviseur.
- overige informatie die u aan ons verstrekt. 

Voor aanvraag van Hypotheek (starter / doorstromer en/of ondernemer) en/of complexe producten, waaronder  pensioen, kapitaalsverzekeringen, levensverzekeringen worden de volgende zaken besproken en of vastgelegd.

- ontvangt u van ons een dienstverleningsdocument bij complexe producten, deze vindt u op onze website.
- opdracht tot dienstverening.
- Kopie legitimatie, afgetekend de door desbetreffende adviseur / bemiddelaar.
- inkomensgegevens, waaronder recente loonstrookje, werkgeversverklaring, IB aangifte en/of IB aanslag, jaarcijfers bij         zelfstandige ondernemer, overige inkomstenbestanddelen.
- uw huidige financiele situatie: lopende hypotheek, taxatierapport en/of WOZ beschikking, fiscale verleden, echtscheidingdocumenten (indien van toepassing).
- Verwachte pensioen inkomen en lopende verzekeringen, eventueel aangevuld met collectieve verzekeringen via de werkgever.
- Alles andere zaken die van belang kunnen zijn voor de aanvraag, advies en/of bemiddeling.


Voor aanvraag van een verzekering; Schadeverzekeringen worden de volgende zaken besproken en of vastgelegd. ( zoals woonhuis, inboedel, auto of dergelijke verzekeringen).

- Kopie legitimatie, afgetekend de door desbetreffende adviseur / bemiddelaar.
- aanvraagformulier met informatie op het verzekerd object en de verzekeringsnemer, eventueel tweede personen zoals berijders  of anders.

Waar gebruikt ons kantoor deze gegevens voor?

- voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht
- voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
- voor het opstellen van formele documenten; zoals adviesrapport,
 
Beveiliging en bewaartermijn
Ons kantoor zal ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.
 
Inzage, correctie en verwijdering
Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens te richten aan ons kantoor onder vermelding van uw naam en adres. Ons kantoor zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal ons kantoor de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.