0172 - 507228

Categorie

Wie kan verzekeren? Wat moet of kan ik verzekeren? Wetgeving: WFT Waarom acceptatierichtlijnen? Polis- en Mutatiekosten

Wat moet of kan ik verzekeren?

Wat moet of kan ik verzekeren?

Kleine of grote risico’s, Nederlanders verzekeren echt alles. Van huisdier tot huis en haard.  Verliezen die je kunt dragen, moet je misschien helemaal niet verzekeren." Dit zal van persoon tot persoon verschillen, afhankelijk van je financiële reserves, de mate van de risico die je loopt, verliesangst en natuurlijk de premie die je betaald.

Verliesangst:
 "Mensen hebben last van verliesangst.", denk maar aan het feit dat je opeens een groot bedrag moet ophoesten bijvoorbeeld wanneer je auto is gestolen.

Genoeg redenen om je goed te laten adviseren, inventariseren welke risico je loopt of kan lopen en welke verzekeringen hiervoor een oplossing kunnen bieden. De afweeging tussen premie en het afdekken van de risico is bepalend of je een dergelijke verzekering /dekking wilt.

De verplichte verzekeringen in Nederland:

Zorgverzekering (basis)
Elke inwoner van Nederland moet een basisverzekering zorg hebben. Behalve 2 groepen: militairen en mensen met gemoedsbezwaren. Met de basisverzekering bent u onder andere verzekerd voor: geneeskundige zorg, ziekenhuisopname, geneesmiddelen en kraamzorg. Tot een leeftijd van 18 jaar zijn kinderen meeverzekerd via de zorgverzekering van hun ouders. Daarna moeten zij zelf een zorgverzekering afsluiten. U kunt ervoor kiezen om naast uw basisverzekering ook een aanvullende verzekering af te sluiten.

Wa-verzekering voor motorrijtuigen
Elke autobezitter in Nederland moet verplicht een WA-verzekering voor de auto afsluiten. U kunt met de auto veel schade veroorzaken. Stel dat u iemand verwondt met uw auto. Diegene kan blijvend invalide raken en daardoor ook arbeidsongeschikt. Een WA-verzekering dekt de schade die u veroorzaakt bij anderen. Wilt u ook verzekerd zijn voor schade aan uw eigen auto? Dan kunt u kiezen voor een WA Beperkt Casco of All-risk (Volledig Casco) autoverzekering. Dit geldt voor alle gemotoriseerde voertuigen en voertuigen voorzien van een kenteken.

Woonhuisverzekering verplicht door de bank (hypotheek)
Bij het sluiten van een hypotheek staat in iedere hypotheekakte dat u verplicht bent uw woonhuis te verzekeren, namelijk "het assurantiebeding". In de offerte wordt meestal verwezen in welke hoedanigheid de dekking minimaal dient te wezen.
De meeste mensen sluiten een hypotheek om hun huis te kopen. Heeft u een hypotheek? Dan moet u van uw hypotheekverstrekker ook een brandverzekering oftewel opstalverzekering afsluiten. Uw woonhuis is namelijk het onderpand van de bank. Mocht uw huis afbranden, dan zou u uw hypotheek moeten doorbetalen. Niemand kan én wil dat betalen. Door het verplicht stellen van een brandverzekering, is de bank er zeker van dat het huis kan worden opgebouwd. Daarna kan het huis weer als onderpand dienen. Huurt u een huis? Dan is een woonhuisverzekering niet verplicht, deze is dan eventueel voor de verhuurder. Inboedelverzekering is vaak wel raadzaam.

Toch keuzevrijheid verzekeraars, ondanks verplichtingen
De overheid legt u verplichte verzekeringen op, maar u heeft wel veel keuzevrijheid. U mag zelf bepalen bij welke verzekeraar u een verzekering afsluit. Van belang is dat de verzekering aansluit op uw persoonlijke situatie. Als u weinig gebruik maakt van zorg, dan is een aanvullende verzekering geen noodzaak. Maar heeft u bijvoorbeeld veel problemen met uw gebit, dan kunt u beter een aanvullende tandartsverzekering afsluiten. Goed om te weten: Premies en dekkingen verschillen vaak veel van elkaar. Verzekeringen vergelijken loont en dat is nou precies wat wij voor u kunnen doen, vergelijken op basis van premie en voorwaarden en met name op basis van uw wensen. op onze website ziet u namelijk een deel van de verzekeraars waar wij uw verzekeringen kunnen onderbrengen. Goedhart Hypotheken en Verzekeringen is een onafhankelijke tussenpersoon, die een groot aantal aanbieder kan vergelijken op basis van voorwaarden, dekkingen en/of premie