0172 - 507228

Categorie

Wie kan verzekeren? Wat moet of kan ik verzekeren? Wetgeving: WFT Waarom acceptatierichtlijnen? Polis- en Mutatiekosten

Wetgeving: WFT

Wetgeving: WFT

De Wft is van belang voor alle financiële dienstverleners en betreffen verzekeringen (particulier en zakelijk), (hypothecair) krediet, effecten, pseudo-beleggingsobjecten, betaalrekeningen, spaarrekeningen en elektronisch geld. Hier beperken wij ons tot de regels over verzekeren. Goedhart Hypotheken en Verzekeringen voldoet aan de eisen die gesteld zijn onder deze wet. De AFM ziet toe op naleving hiervan.

Wet op het financieel toezicht (Wft)

De Wft is een kaderwet. Zij regelt een aantal hoofdzaken waaraan financiële dienstverleners en hun dienstverlening moeten voldoen. De voorschriften gaan vooral over de omgang van de financiële instelling met hun (potentiële) klant. Op verzekeringsgebied is de Wft (via zijn voorloper Wfd) de vervanger van de Wet assurantiebemiddelings-bedrijf. Daarnaast krijgen de diverse financiële branches de gelegenheid om een aantal zaken zelf te reguleren. Naast eisen op het gebied van deskundigheid gaat het hier over informatieverstrekking, de relatie tussen verzekeraar en tussenpersoon, zorgvuldige omgang met klanten en klachtenbehandeling. Deze nader te stellen regels mogen geen zware administratieve belasting opleveren en niet concurrentiebeperkend werken.

Uitgangspunten wetgeving

De wet kent een aantal uitgangspunten:

  • voor de bescherming van de klant mag het niet uitmaken via wie hij het financiële product aanschaft en ook niet om wat voor product het gaat (distributieconsistentie);
  • uniforme en heldere regels versterken het vertrouwen van de klant in de financiële sector;
  • de regels zijn geschreven voor de consument. Voor verzekeringen gelden de regels zowel voor de particuliere als zakelijke klant (MKB).

Wilt u meer weten hierover? Neem dan contact met ons op.