0172 - 507228

Categorie

Wie kan verzekeren? Wat moet of kan ik verzekeren? Wetgeving: WFT Waarom acceptatierichtlijnen? Polis- en Mutatiekosten

Wie kan verzekeren?

Wie kan verzekeren?

Goedhart Hypotheken en Verzekeren kunnen alleen aanvragen van Nederlands ingezetenen in behandeling genomen worden.

Nederlands ingezetenen

Nederlands ingezetenen zijn personen met een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland, hetgeen automatisch inhoudt dat men is ingeschreven in het bevolkingsregister.

Onder Nederlands ingezetenen worden tevens verstaan:
- Nederlandse militairen die voor maximaal één jaar in het buitenland gestationeerd zijn;
- ambassadepersoneel;
- een buitenlander met verblijfstitel II, IV of EU/EER

Een verzekeringsaanvraag zal niet geaccepteerd worden bij:
- Asielzoekers;
- buitenlanders met een verblijfstitel voor bepaalde tijd: I of III

Een meerderjarige kan een verzekering sluiten, dus vanaf 18 jaar

Een minderjarige kan alleen de volgende verzekeringen afsluiten:

16 en 17 jarigen  mogen de volgende verzekeringen afsluiten:
- Kortlopende Reis-/Annuleringsverzekering
- Bromfietsverzekering
- Fietsverzekering
- Doorlopende reis/annuleringsverzekering, alleen met ondertekening door ouder/voogd.

 

Iemand jonger dan 16 jaar kan sluiten:
- Kortlopende reisverzekering, alleen met ondertekening door ouder/voogd.
- Ondertekening door ouder/voogd

Als ondertekening door ouder/voogd is vereist, zal deze de aanvraag moeten doen. De jongere wordt dan apart opgegeven en als verzekerde op de polis vermeld. Premiebetaling is voor 1 persoon.